From mai, 2017

Seiler sin egen sjø

Du blir ingen god skipper hvis du ikke har seilt på grunn. Seil Norge tar søringer med på eventyr i nordlige, kjølige og vilt vakre farvann.